General Notice for Covid-19, Coronavirus

General Notice for Covid-19, Coronavirus सर्वसाधारणको जानकारीका लागि अक्षर आरम्भ नेपालव्दारा जारी सन्देश ! कोभिड-१९, कोरोना भाइरस कस्तो रोग हो ? यो नयाँ प्रजातिको भाइरस हो । यो भाइरस मानिस र पशुमा पनि लाग्द छ। यो भाइरस लागे पछि सामान्य रुघा, ज्वरो, सुख्खा खोकी, छोटो-छोटो तीब्र श्वासप्रश्वास हुने, जीउ दुख्ने, पखाला, वाकवाकी हुने, सिगान बग्ने हुन्छ । कोभिड-१९, कोरोना भाइरस …